Strona Biura Powiatowego Komitetu Prawa i Sprawiedliwości w Łobzie

Ministrowie KPRP oddali hołd ofiarom katastrofy smoleńskiej


Przez cały dzień trwają uroczystości upamiętniające 8. rocznicę  katastrofy smoleńskiej, w której zginęło 96 osób, w tym Prezydent RP Lech Kaczyński z Małżonką Marią. Biorą w nich udział także ministrowie Kancelarii Prezydenta.

  • Warszawa, Pałac Prezydencki

Rano w kaplicy Pałacu Prezydenckiego Szef Kancelarii Prezydenta RP Halina Szymańska i Dyrektor Generalna Grażyna Ignaczak-Bandych złożyły kwiaty przed tablicą upamiętniającą Parę Prezydencką – śp. Lecha i Marię Kaczyńskich, Ryszarda Kaczorowskiego oraz pracowników KPRP, którzy zginęli 10 kwietnia 2010 r. Kwiaty złożono także przed tablicą znajdującą się przed Pałacem Prezydenckim.

 

O godz. 8.00 w Kościele seminaryjnym w Warszawie została odprawiona msza święta w intencji ofiar katastrofy smoleńskiej.

  • Kraków, Katedra Wawelska

Prezydenccy ministrowie towarzyszyli także Andrzejowi Dudzie w uroczystościach upamiętniających tragiczne wydarzenia z 10 kwietnia 2010 roku. Szef Gabinetu Prezydenta RP Krzysztof Szczerski oraz ministrowie: Anna Surówka-Pasek i Wojciech Kolarski wraz z Prezydentem oddali hołd śp. Lechowi i Marii Kaczyńskim spoczywających w  krypcie Katedry Wawelskiej. Znajduje się tam również tablica poświęcona 96 ofiarom, na której widnieje łacińska sentencja „Corpora dormiunt, vigilant animae” (Ciała śpią, dusze czuwają).

  • Kraków, groby ofiar katastrofy smoleńskiej

Razem z Prezydentem ministrowie KPRP Krzysztof Szczerski, Anna Surówka-Pasek i Wojciech Kolarski odwiedzili także groby ofiar katastrofy smoleńskiej, które znajdują się na cmentarzu Rakowickim (spoczywają tu śp. Andrzej Sariusz-Skąpski, śp. Wiesław Woda, śp. Andrzej Kremer, śp. Janusz Kurtyka i śp. gen. Włodzimierz Potasiński), na cmentarzu parafialnym na Salwatorze (gdzie zostali pochowani:  śp. Ewa Bąkowska i śp. gen. Bronisław Kwiatkowski), a także na krakowskich Bielanach (gdzie mieści się grób śp. Zbigniewa Wassermana).

  • Warszawa, Świątynia Opatrzności Bożej

Szef Kancelarii Prezydenta Halina Szymańska, Zastępca Szefa KPRP Paweł Mucha i minister Krzysztof Łapiński byli obecni w Świątyni Opatrzności Bożej, gdzie Prezydent złożył wieńce na grobach ostatniego Prezydenta RP na uchodźstwie śp. Ryszarda Kaczorowskiego, a także na grobach duchownych: prezesa Stowarzyszenia Parafiada śp. o. Józefa Jońca, kapelana Warszawskiej Rodziny Katyńskiej śp. ks. Zdzisława Króla i kapelana Federacji Rodzin Katyńskich śp. ks. Andrzeja Kwaśnika.

  • Warszawa, Cmentarz Bródnowski

Ministrowie Halina Szymańska, Paweł Mucha i Adam Kwiatkowski towarzyszli Prezydentowi podczas składania wieńców na grobach śp. Pawła Wypycha i śp. Katarzyny Doraczyńskiej – współpracowników Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego.

  • Warszawa, Cmentarz Wojskowy na Powązkach, Pomnik Ofiar Katastrofy Smoleńskiej

Szef Kancelarii Prezydenta Halina Szymańska i Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Paweł Soloch  towarzyszyli Parze Prezydenckiej podczas składania wieńców przed pomnikiem Ofiar Katastrofy Smoleńskiej, a także na sąsiadujących z nim grobach.

  • Warszawa, Biuro Bezpieczeństwa Narodowego

W imieniu Prezydenta Szef BBN Paweł Soloch złożył wieniec przed tablicą upamiętniającą  ministrów Władysława Stasiaka oraz Aleksandra Szczygło – byłych Szefów BBN, którzy zginęli w katastrofie pod Smoleńskiem.

  • Warszawa, groby ofiar katastrofy smoleńskiej

Minister Andrzej Dera złożył kwiaty na grobie śp. Edwarda Duchnowskiego na cmentarzu na Marysinie Wawerskim, a także na grobie śp. Jerzego Szmajdzińskiego, który znajduje się na Cmentarzu Wilanowskim.

  • Warszawa, Plac Piłsudskiego

Kierownictwo KPRP i Doradcy Prezydenta RP towarzyszyli także Prezydentowi podczas uroczystości na Placu Piłsudskiego, gdzie odsłonięto pomnik poświęcony ofiarom katastrofy smoleńskiej, a później we mszy świętej w Bazylice Archikatedralnej pw. Męczęństwa św. Jana Chrzciciela.

Samolot specjalny Tu-154M, którym Para Prezydencka Lech i Maria Kaczyńscy lecieli do Katynia na uroczystości 70. rocznicy zbrodni katyńskiej, rozbił się 10 kwietnia 2010 r. o godzinie 8.41 w pobliżu lotniska Smoleńsk-Północny. W katastrofie zginęły także 94 inne osoby, w tym wielu wysokich rangą urzędników państwowych, dowódców wojskowych oraz duchownych. Uroczystości pogrzebowe Pary Prezydenckiej odbyły się w Krakowie 18 kwietnia 2010 r. Spoczęli oni w sarkofagu w krypcie pod Wieżą Srebrnych Dzwonów na Wawelu. (WP)

artykuł pochodzi ze strony prezydent.pl
Continue Reading

Minister Halina Szymańska na uroczystości odsłonięcia tablic upamiętniających ofiary katastrofy smoleńskiej

W obecności rodzin Ofiar, w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów odsłonięto dwie tablice pamiątkowe poświęcone członkom Rady Ministrów i pracownikom KPRM, którzy zginęli w katastrofie lotniczej pod Smoleńskiem 10 kwietnia 2010 r.:

Katarzynie Doraczyńskiej,
Grażynie Gęsickiej,
Przemysławowi Gosiewskiemu,
Mariuszowi Handzlikowi,
Izabeli Jarudze-Nowackiej,
Władysławowi Stasiakowi,
Aleksandrowi Szczygło,
Jerzemu Szmajdzińskiemu,
Zbigniewowi Wassermanowi,
Pawłowi Wypychowi.

Obecna na uroczystości Szef KPRP Halina Szymańska wcześniej towarzyszyła Prezydentowi podczas odsłonięcia tablicy ku czci śp. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Sejmie.

artykuł pochodzi ze strony prezydent.pl
Continue Reading

Obchody Narodowego Dnia Pamięci Polaków ratujących Żydów pod okupacją niemiecką

Od modlitwy przy grobie rodziny Ulmów w Markowej k. Łańcuta (Podkarpackie) rozpoczęły się w sobotę obchody Narodowego Dnia Pamięci Polaków ratujących Żydów pod okupacją niemiecką.

Prezydenta RP reprezentowała minister Halina Szymańska, Szef Kancelarii Prezydenta RP, która odczytała list Andrzeja Dudy skierowany do uczestników uroczystości.„Zależy mi na tym, aby dzisiejsze święto stało się inspiracją dla społeczności lokalnych w całej Polsce do upamiętniania rodaków, którzy przeciwstawili się terrorowi hitlerowskiej III Rzeszy i – ryzykując życie własne i swoich rodzin – nieśli pomoc eksterminowanym Żydom. W tej najciemniejszej godzinie naszych dziejów sprostali oni nadludzkiej próbie charakteru, prawości, odwagi, humanitaryzmu. I dlatego Polacy ratujący Żydów są naszymi bohaterami narodowymi czasów II wojny światowej na równi z żołnierzami Armii Krajowej” – napisał Prezydent do uczestników obchodów.W sobotę, 24 marca, obchodzony jest Narodowy Dzień Pamięci Polaków ratujących Żydów pod okupacją niemiecką. Święto ustanowione zostało przez parlament z inicjatywy Prezydenta Andrzeja Dudy. Wybór daty nawiązuje do dnia, w którym Niemcy zamordowali rodzinę Ulmów.

Nad ranem 24 marca 1944 r. w Markowej niemieccy żandarmi zamordowali ośmioro Żydów oraz ukrywających ich Józefa Ulmę i będącą w zaawansowanej ciąży jego żonę Wiktorię. Niemcy zabili też szóstkę ich dzieci. Najstarsza, Stasia, miała osiem lat, najmłodsze dziecko – półtora roku. (KP)

artykuł pochodzi ze strony prezydent.pl
Continue Reading

Minister Halina Szymańska na Europejskim Forum Rolniczym

W piątek, w Jasionce rozpoczęło się dwudniowe Europejskie Forum Rolnicze. Jednym z jego głównych tematów jest Wspólna Polityka Rolna po 2020 roku. W wydarzeniu wzięła udział minister Halina Szymańska, która odczytała list Prezydenta Andrzeja Dudy skierowany do uczestników Forum.

„Polska, jeden z wiodących producentów i eksporterów żywności w Unii Europejskiej, wdrażający coraz więcej technologii służących podniesieniu jakości i wydajności produkcji rolnej – a przez to również modernizacji i międzynarodowej konkurencyjności rolnictwa Unii jako całości – ma prawo i obowiązek udziału w kształtowaniu wspólnej polityki rolnej” – napisał Andrzej Duda.

Organizowana od wielu lat konferencja w Jesionce jest miejscem spotkań i dyskusji wybitnych promotorów europejskiej i krajowej polityki wobec rolnictwa i terenów wiejskich z całej Europy, m.in. komisarzy z Komisji Europejskiej, Komisji ds. Rolnictwa Parlamentu Europejskiego, ministrów ds. rolnictwa z wielu krajów naszej części Europy.

Szef Kancelarii Prezydenta RP uczestniczyła także w uroczystości wręczenia Nagrody im. Józefa Ślisza.

„Najserdeczniej gratuluję tegorocznemu laureatowi tego prestiżowego wyróżnienia” – napisał Prezydent w liście. – „Wszystko to stało się możliwe dzięki niezwykłej odwadze i wytrwałości, z jakimi nie tylko Józef Ślisz i działacze opozycji demokratycznej w PRL, ale też miliony zwykłych Polaków trwały przy ideałach solidarności, wolności i sprawiedliwości” – podkreślił Andrzej Duda.

artykuł pochodzi ze strony prezydent.pl

 

Continue Reading

Minister Halina Szymańska na konferencji „Tożsamość konstytucyjna”

W imieniu Prezydenta RP, Szef Kancelarii Prezydenta RP Halina Szymańska wzięła w piątek udział w konferencji w Trybunale Konstytucyjnym, poświęconej pamięci profesora Lecha Morawskiego.

„Spotykają się Państwo w gronie uznanych teoretyków i praktyków prawa, aby podjąć wspólną refleksję naukową, a jednocześnie przywołać bogaty dorobek i uczcić pamięć śp. Profesora Lecha Morawskiego. Z uznaniem odbieram Państwa inicjatywę, aby poprzez tę konferencję oraz odsłonięcie w siedzibie Trybunału Konstytucyjnego tablicy pamiątkowej oddać cześć zasługom Profesora” – napisał Prezydent Andrzej Duda w liście odczytanym podczas konferencji przez minister Halinę Szymańską.

„Polacy są dumni ze swoich wielowiekowych tradycji ustrojowych, w które konstytucjonalizm, demokracja, prawa obywatelskie, postawa tolerancji i zasada pomocniczości wpisane są bardzo głęboko” – zaznaczył Prezydent.

W trakcie spotkania najważniejsi przedstawiciele nauki prawa i innych nauk społecznych dyskutowali na temat tożsamości konstytucyjnej. Zagadnienie to wielokrotnie podejmował prof. Lech Morawski. Zwieńczeniem konferencji było uroczyste odsłonięcie tablicy pamiątkowej poświeconej pamięci profesora. (WP)

artykuł ze strony prezydent.pl
Continue Reading
Continue Reading

Sygnały Dnia 3 lutego 2018 roku, rozmowa z Jarosławem Kaczyńskim

Marek Mądrzejewski: Naszym gościem, gościem Sygnałów Dnia i radiowej Jedynki, gościem Polskiego Radia jest Jarosław Kaczyński, prezes Prawa i Sprawiedliwości, były premier. Witamy serdecznie.

Jarosław Kaczyński: Dzień dobry.

Jeszcze tydzień temu, przed obchodami rocznicy wyzwolenia obozu w Auschwitz, nikt tego nie przewidywał, dziś mówić musimy o – delikatnie rzecz ujmując – wybitnie pogmatwanych stosunkach z Izraelem, a i Stanami Zjednoczonymi. Jak pan ocenia tę sytuację?

Ona z całą pewnością jest sytuacją wymagającą bardzo głębokiej analizy, bo trzeba przede wszystkim rozumieć, co tutaj się stało – nam odmówiono prawa do obrony własnej godności, godności narodu, któremu się w sposób niebywale wręcz skandaliczny przypisuje winy innego narodu, to znaczy narodu niemieckiego. Nastąpiła zamiana ról, i to w sytuacji, kiedy Polacy byli przecież pierwszą ofiarą… Polacy, obywatele polscy, a więc także obywatele narodowości żydowskiej, pierwszą ofiarą najazdu, ale byli pierwszą ofiarą nie dlatego, że musieli być, tylko dlatego, że pierwsi postanowili się przeciwstawić zbrojnie niemieckiemu hitleryzmowi. Byli ofiarą, która poniosła ogromne straty; te straty to wymordowani obywatele narodowości żydowskiej czy pochodzenia żydowskiego, ale to są także co najmniej trzy miliony Polaków, ludzi polskiego pochodzenia, etnicznych Polaków. I mamy tutaj do czynienia z sytuacją, w której jest tak, że… można by tu użyć takiego porównania: bandyci napadli na dom, gdzie są dwie rodziny, jedną wymordowali prawie w całości, a drugą tylko w części i resztę pobili, obrabowali, upokorzyli, a później się okazuje, że to ta druga rodzina, ta nie do końca wymordowana, była winna, a nie bandyci. No, tak to wygląda dzisiaj. To jest sytuacja, z którą naprawdę trudno się pogodzić.

 

Czytaj cały wywiad polskie radio

Continue Reading
Continue Reading
Continue Reading

Wspólnie możemy wpłynąć na losy Europy

– Ustaliliśmy konkretne projekty w ramach pogłębienia relacji polsko-węgierskich. Grupa Wyszehradzka jest kluczową częścią Unii Europejskiej i Europy Środkowej, daje stabilność i mocną proeuropejską postawę. Wierzymy w Europę i wartości europejskie, razem chcemy je budować – powiedział Premier Mateusz Morawiecki podczas konferencji prasowej po spotkaniu z Premierem Viktorem Orbanem w Budapeszcie.Podkreślił, że Polska i Węgry stoją na podobnych stanowiskach w kwestii budżetu UE.

– W pełni zgadzamy się w podejściu do uchodźców. Utrzymujemy nasze stanowisko. Suwerenne państwa muszą mieć możliwość decydowania, kogo przyjmują – oznajmił.

Dodał, że w widoczny sposób Polska przyczynia się do złagodzenia napięć migracyjnych.

– Wierzymy, że możemy wspólnie wpłynąć na losy Europy – podsumował Premier Mateusz Morawiecki.

artykuł pochodzi ze strony www.pis.org
Continue Reading